Kongres Nowoczesnego Budownictwa

Program

TEMAT PRZEWODNI: JAK PROJEKTANCI, DEWELOPERZY I WYKONAWCY MOGĄ ZWIĘKSZYĆ KONKURENCYJNOŚĆ SWOJEJ FIRMY I OBNIŻYĆ KOSZTY.

10:00 – 10:20Panel I.

Michał Zając: BIM Implementation Manager GRAITEC

 • W jaki sposób BIM przynosi korzyści dla Deweloperów Projektantów i Wykonawców. Nowa standaryzacja – wyższa jakość na każdym etapie inwestycji.
10:30 – 10:50Panel II.

Maciej Łobos: prezes zarządu MWM Architekci

 • Architektura kontra budownictwo.
11:00 – 11:20Panel III.

Jaromir Rajzer: Prezes Zarządu Biuro Nieruchomości CERTUS, Partner Zarządzający Polskiego Konsorcjum Nieruchomości, Wiceprezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Pośredników i Doradców Rynku Nieruchomości

 • Produkt konkurencyjny, czyli jaki? Rynek nieruchomości w obliczu pandemii – okiem pośrednika i inwestora.
11:30 – 11:50Panel IV.

Andrzej Samsonowicz: Technical Sales Specialist AUTODESK
Przemysław Nogaj: Business Development Manager AUTODESK

 • Najnowsze narzędzia wspierające proces projektowania, wykonawstwa i zarządzania realizacją inwestycji.
12:00 – 12:20Panel V.

Prof. dr. Inż. Piotr Nazarko: Politechnika Rzeszowska, Katedra Mechaniki Konstrukcji
Michał Zając: BIM Implementation Manager GRAITEC

 • Podnoszenie Kompetencji i certyfikacja organizacji w realiach nowoczesnego budownictwa.
13:00 – 13:20Panel VI.
 • Od teorii do praktyki. Przykłady zrealizowanych inwestycji wykorzystujących możliwości dostarczane dzięki BIM.
 • Inżynieria odwrotna – skanowanie budynków.
 • Przykłady praktyków z branży budownictwa.
 • Wirtualna rzeczywistość.
 • Pokaz możliwości oprogramowania BIM: automatyczne wykrywanie kolizji budowlanych, wizualizacja placu budowy – harmonogramowanie, modelowanie proceduralne – generative design.
13:40 – 14:40Panel VII.

BEZPŁATNE CERTYFIKOWANE SZKOLENIE BIM

 • Dokumentacja kontraktowa BIM – jak możliwie najlepiej zabezpieczyć interesy swojej organizacji.

Osoby uczestniczące w szkoleniu otrzymają Certyfikat jego odbycia. Aby otrzymać Certyfikat prosimy o dodatkową rejestrację:

15:00 – 16:00Panel VIII.

DEBATA: Podkarpacka Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej oraz Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa