Defense Expo Poland

Targi militarino- obronne Defense Expo Poland, które są organizowane w ramach Centralnych Wojskowych Targów Służby i Pracy odbędą się 4-5 października 2024 r. na  Hali Podpromie  w Rzeszowie