Informacje dotyczące wymogów sanitarnych

Informacje dla uczestników

Ważne informacje dotyczące wymogów sanitarnych organizowanych przez MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. na targach w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego w czasie pandemii COVID-19.

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. jako organizator wydarzenia jest odpowiedzialny za wdrożenie i sumienne przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie wydarzeń odbywających się w obiekcie.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich uczestników, wystawców, odwiedzających, partnerów serwisowych i pracowników jest najwyższym priorytetem MTR Międzynarodowych Targów Rzeszowskich Sp. z o.o.

Poniższe informacje oparte są na aktualnie obowiązujących wymaganiach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie nowych wymogów sanitarnych z powodu koronawirusa wydanym w dniu 6 sierpnia 2020 r.

Jako uczestnik wydarzenia są Państwo zobowiązani do przestrzegania nowych zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny na terenach G2A Arena.

Zasady ochrony i higieny mogą ulec zmianie do czasu rozpoczęcia targów. Dlatego będziemy Państwa na bieżąco informować o wszelkich ewentualnych zmianach na stronie www.targirzeszowskie.pl  lub drogą mailową.

MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie Sp. z o.o. wdraża wszystkie niezbędne środki m.in. poprzez zapewnienie zgodności z obowiązującymi wytycznymi. Ma to miejsce przez:

• instalacje odpowiedniej ilości urządzeń do dezynfekcji rąk i tablic informacyjnych rozmieszczonych na całym terenie obiektu;

• zwiększenie częstotliwości i intensywności czyszczenia i dezynfekowania obszarów o dużym natężeniu ruchu oraz często używanych powierzchni;

• zastosowanie zbliżeniowych kontroli dostępu, elektronicznych biletów wstępu i płatności elektronicznych;

• zapewnienie dopływu świeżego powietrza;

• wymaganie pełnej rejestracji przez wszystkich uczestników (wystawców, odwiedzających, prelegentów, prasy, VIP-ów, partnerów serwisowych itp.);

• wymaganie deklaracji potwierdzającej dobry stan zdrowia;

• wprowadzenie przejrzystego zarzadzania ruchem odwiedzających na terenach targowych, aby utrzymać dystans i pomóc każdemu znaleźć właściwą drogę.

Dodatkowo MTR Międzynarodowe Targi Rzeszowskie wprowadziły:

• monitorowanie najwyższej jakości wszystkich wykorzystywanych środków higienicznych;

• nakaz noszenia masek zakrywających usta i nos.

Zalecenia dla uczestników:

Zasady utrzymania dystansu społecznego:

a) obecnie konieczne jest zachowanie minimalnej odległości 1,5 metra;

b) należy unikać gromadzenia się w ciągu komunikacyjnym;

c) podczas targów na konkretnym stoisku powinny obowiązywać wszystkie powyższe przepisy bezpieczeństwa;

d) wystawca na własnym stoisku może wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia, a odwiedzający są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania tych zaleceń.

Zasady nabywania biletów:

a) przedsprzedaż online;

b) zakup w kasie na miejscu wydarzenia.

Higieniczne środki bezpieczeństwa:

a) zgodność z zaleceniami higienicznymi Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie);

b) korzystanie z dozowników środków dezynfekujących znajdujących się w obiekcie;

c) obowiązkowy nakaz noszenia masek zasłaniających usta i nos, jeśli będą wymagały tego przepisy;

d) zaleca się częstą dezynfekcje rąk w trakcie trwania wydarzenia lub noszenie rękawiczek ochronnych.

Informacje ogólne:

a) należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących podróży i kwarantanny;

b) należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony i higieny obowiązujących w czasie wydarzenia.

Wszystkie wyszczególnione powyżej wymogi obowiązują w chwili obecnej (15.12.2021) i mogą ulec zmianie w przypadku zmiany sytuacji sanitarnej.

Jeśli zostaną wprowadzone jakiekolwiek zmiany, będziemy Państwa informować i codziennie aktualizować zasady na stronie www.targirzeszowskie.pl

Ankieta epidemiologiczna: